Om klinikken

Lægehuset er en kompagniskabspraksis, hvilket betyder at du som patient er tilmeldt lægehuset og ikke den enkelte læge. Du kan naturligvis altid bestille tid hos en bestemt læge, men i akutte tilfælde kan det være nødvendigt at vælge den eller de læger der er tilrådighed på det pågældende tidspunkt.

I lighed med mange andre lægeklinikker, har vi ofte uddannelseslæger, da vi fungerer som efteruddannelsessted for læger som planlægger at blive praktiserende læger eller hospitalslæger. Uddannelseslægen arbeder tæt sammen med en ældre kollega fra lægehuset, der står som garant for at det sundhedsfaglige arbejde er korrekt. I forbindelse med uddanelsesforløbet kan konsultationerne blive optaget til senere gennemgang – men kun ved accept fra patienten.

Lægehusets historie

Klinikken startedes som en enkeltmandspraksis i Skolegade (nu Asylvej) i1919 af læge Wilhelm Lester (1919-1941), der i 1941 overdrog praksis til Johan Christian Friedrich Zimmermann (1941-1962).

I 1957 blev praksis udvidet til en to-mandspraksis idet Eiler Hempel-Jørgensen (1957-1983) kom til, samtidig med at praksis flyttede til lokalerne på Kongevej 45. Praksis blev herefter drevet som en samarbejds- to-mands praksis under navnet Lægerne Kongevej 45 de følgende år af lægerne Ib Michael Munch-Jørgensen(1962-1971); Peter Horst Gocht-Jensen (1971-2001) og Gunnar Hansen (1984-2002).

I 1997 tiltrådte Hans Christian Iden Møller som 3. læge i en tre-mands delepraksis, følgende Pia Therkildsen i 2002. Alt for tidlig sygdom og død gjorde at Gunnar Hansen måtte forlade praksis, der pludseligt stod med to læger og mange patienter. De følgende år blev praksis strukturen ændret mod det nuværende Møllegade Lægehus, hvor man for første gang fik ansat sygeplejerske som del af et behandlerteam omkring den enkelte patient. Med skelen til udviklingen i det omkringliggende sundhedsvæsen ønskedes på sigt en større praksis med mindre sårbarhed overfor ydre forandringer og mulighed for større fleksibilitet, frihed og mangfoldighed for såvel brugere af klinikken som praksis medarbejdere. Sommeren 2007 opkøbte Christian Møller og Pia Therkildsen således nabopraksis efter Behrend Sehested, der havde drevet solopraksis fra Kongevej 47. Nye omstruktureringer fulgte, man ønskede mere plads og flere hænder. I 2009 købte Lone Grønbæk sig ind i praksis, for at være med til at opbygge og drive det nuværende Møllegade Lægehus på Møllegade 20.  Efter indflytningen i efteråret 2010 er praksis fortsat sin udvikling – der er ansat yderligere sygeplejerske og sekretær, ligesom praksis har fået faciliteter og mulighed for at deltage i videreuddannelsen af yngre læger i regionen.

De nuværende lokaler er kommet i stand efter en længere og omfattende om- og tilbygning af det tidligere møllehus. Huset er beliggende op til Kongevejsparken i et gammelt skanseområde, placeret på toppen af den alsiske del af Sønderborg med udsyn til land og hav.

Hovedbygningen i lægehuset er fra 1901 og var oprindeligt møllehus for Ceciliemøllen.

I begyndelsen af det 19. århundrede fandtes der 8 vindmøller i Sønderborg, heraf er nu kun Slotsmøllen tilbage. En af de senest forsvundne var Ceciliemøllen på toppen af Møllebakken. Den første mølle blev opført på stedet i 1741 som en gryn- og grubbermølle. Sommeren 1871 nedbrændte den, og en ny blev følgende opført.

Møllen er for længst forsvundet, men møllehuset har siden haft en spændende historie: været kontor og lagerbygning, været bopæl for Mødrehjælpen og sidst fungeret som privatbolig og lægepraksis for læge Paul Otto Meyer. I 2009 overtog ”Møllegade Lægehus” bygningerne, og ombygningen til det nuværende lægehus blev påbegyndt.